powrót

Jednym z podstawowych wymagań stawianych przez prawo budowlane jest bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Spełnienie tych wymagań polega na ograniczeniu powstawania i rozprzestrzeniania się ognia w budynkach i na budynki sąsiednie oraz możliwości opuszczenia budynku przez znajdujące się w nim osoby. Powoduje to konieczność wydzielenia stref pożarowych budynku, do czego wykorzystuje się przegrody przeciwpożarowe, zapewniające powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia.
Znajdująca się w naszej ofercie stolarka przeciwpożarowa posiada odporność ogniową w klasie EI30 lub EI60, co oznacza szczelność ogniową czyli zapobiega przedostawaniu się płomieni i izolacyjność ogniową oznaczającą ograniczenie przepływu energii cieplnej przez odpowiednio 30 i 60 minut. Dymoszczelność w klasie S30 oznacza zapobieganie przedostawania się dymu przez 30 minut.

PRZECIWPOŻAROWE profile aluminiowe z przegrodą termiczną Aluprof MB 78 EI:

wypełnienie skrzydła: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpożarowa lub panel o odpowiedniej odporności ogniowej
rama i skrzydło malowane proszkowo
uszczelnienie gumowe na całym obwodzie
możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa wg normy PN-EN 13501-2:2008