powrót

KLAPY DYMOWE FIRMY VELUX
Klapy dymowe służą do odprowadzania dymu i ciepła z płonącego budynku, utrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Zalety:

automatyczne otwieranie skrzydła okna do kąta 90°  względem ościeżnicy umożliwia osiągnięcie maksymalnego rozproszenia dymu i ciepła z dróg ewakuacyjnych
standardowy montaż, jak w przypadku innych okien do poddaszy VELUX
zasilacz w systemie sterowania zabezpiecza przed awarią zasilania
łatwa i wygodna obsługa centrali sterującej
zgodność  z obowiązującymi przepisami

Części systemu:
Podstawowymi elementami systemu są: okno oddymiające VELUX wyposażone w deflektor wiatrowy oraz pakiet systemu sterowania.

Zalecenia do stosowania:

w zależności od wymagań okno oddymiające może być instalowane z lub bez deflektora wiatrowego
z deflektorem, jeżeli wymagania odnoszą się do powierzchni aerodynamicznie czynnych
 bez deflektora jeżeli wymagania określają jedynie powierzchnie geometryczną
 montaż w dachach o kącie nachylenia 15°-60°

Zalecamy zastosowanie szyb energooszczędnych z wewnętrzną szybą klejoną w oknach usytuowanych w strefach snu, zabawy i pracy ludzi. Wewnętrzna tafla została zaprojektowana tak, aby w razie stłuczenia utrzymać odłamki szkła razem.

Obok dostępne rozmiary okien oddymiających.